Šta je sistematski pregled pasa?

Sprečiti pojavu neke bolesti uvek je bolje i jeftinije nego kasnije lečenje i zato je važno redovno obavljati sistematski pregled pasa.

Sistematski pregled podrazumeva preventivne medicinske preglede kojima se ispituju
naizgled zdrave životinje, kako bi se pronašle one koje pokazuju rane znakove nekih bolesti
ili imaju predispoziciju za nastanak nekog oboljenja.

Koliko često treba da se obavlja sistematski pregled?

Odgovor na ovo pitanje zavisi od starosti Vašeg ljubimca i njegovog trenutnog zdravstvenog
stanja. Ukoliko imate psa senior kategorije, ili psa koji već ima zdravstvenih problema
sistematski pregled se preporučuje jednom godišnje. Osteoartritis, diabetes mellitus,
hipotireoidizam, neoplastična oboljenja kao i oboljenja bubrega samo su neke od bolesti koje
pogađaju najčešće starije pse.

Naši ljubimci stare znatno brže od ljudi. Pogrešno je shvatanje da je jedna kalendarska godina
ekvivalentna sedam godina života psa. Zapravo jedna godina našeg života može biti 4-15
godina u životu naših ljubimaca. Razlog ove dramatične razlike jeste taj što štenci dostižu
polnu zrelost veoma brzo i sa godinu dana su već adolescenti ili mladi psi. Tokom druge
godine života stare nešto sporije, tako da je pas sa navršene dve godine ekvivalent čoveku
starosti 24-25 godina. Nakon toga, smatra se da pas stari 4-5 godina po jednoj kalendarskoj, u
zavisnosti od veličine i rase. Velike rase pasa stare znatno brže od manjih rasa.

Šta obuhvata sistematski pregled pasa?

Sistematski pregled pasa obuhvata pregled životinje od „njuške do repa“. Veterinar pored uzimanja
kompletnih anamnestičkih podataka i opšteg kliničkog pregled obavlja i sledeće:
1. Utvrđivanje vakcinalnog statusa
2. Kompletna krvna slika i biohemijska analiza krvi
3. Koprološki pregeled (radi provere prisutnosti pojedinih parazita)
4. Test na „srčanog crva“
5. Pregled urina
6. EKG
7. Ultrazvučni pregled

Da li je neophodno obaviti neku pripremu pred sistematski pregled?

Prilikom zakazivanja termina veterinar će Vam reći da li neposredno pred pregled životinja
treba da gladuje, kao i da li je potrebno da se donese uzorak stolice ili urina.